मुन्धुम संहिता
By:  Jai Shivahang   20 Jul 2016
मुन्धुम संहिता किरात मुन्धुम दर्शनशास्त्रको आफ्नै नीति, नियम, आचारसंहिता, उपनियम, अनुशासन रहेको पाइंछा | तिनीहरुलाई कार्यान्वयन गराउने किरात मुन्धुम दर्शनशास्त्र वेत्तहरु निम्नलिखित हुन्छन | क) माड.दोवा माड.दोवाले एउटा कुल वंशका देवपितृ पूजा गरिदिने कार्य गर्दछ | यस अतिरिक्त पुर्खाहरुसंग बल मागिदिने शान्त, साम्य गरिदिने कार्य गर्दछन | यिनीहरु अरुले सिकाएर सामान्य सिकी जानने हुन्छन | ख) नाकछोड. अन्नको अभाव भएमा रावा, उभौली, उधौलीमा कुल साकेनवा एवम् साम्पुक(धरती) जगाई पूजा गरिदिने गर्दछन | यिनीहरु भुइंफुटृा(छापमा, बाखा) नाकछोड. हुने हुनाले कोही गुरु हुँदैनन | यिनीहरुले साकेनवा थानामा पूजा गरिसकेपछि अरुका कुल पुज्दै हिड्नु पर्दैन | ग) बुड.वामाड.पा किराँतीहरुका प्रत्येक अंगहरुमा फुलहरु हुन्छन ती सरेर गए | ओइलिए बुड.वामाड.पाले पुनः स्थापित गराउंछन् | यिनीहरु भुइंफुटृा हुनाले यिनको गुरु हुँदैनन | यिनी ३ सई ६२ वटा फुलका सहयोगले भू मंडल, जल मंडल, वायु, सौर्य मंडल सयर गरी विचरण गर्दछन | आवशयकता अनुसार रूप बदलना सक्ने हुन्छन | अदृश्य हुन्छन | यिनीहरु बेजोड़ तांत्रिक हुन्छन | यिनीहरुले बुढाहाड. पुजिदिने गर्दछन | यिनीहरुलाई बुड.पेन्मिमाड.पा (फुलदेवरी) भनिनछ | यिनीहरु तांत्रिक विद्याले दुशमनको हत्या गरिदिने गर्दछन भन्ने मुन्धुमको भनाई पईनछ | घ) सारिमाड.पा यिनीहरु भूत प्रेत, वायु, मसान, बोक्सी, छेद भेदतात्माहरुलाई सम्झाई बुझाई धुप बाली दिई, दुईचार अक्षताबाट फकाई खुशी बनाई मनसइरा पूजा गरिदिएर रोग हरु निको हुन्छन | यिनीहरुले सामान्य बिमारी भएर स्वर्ग भएका आत्माहरुलाई माड.मा स्थापित गराउंछन भन्ने बिश्वास छ | वास्तवमा यिनीहरु भुइंफुटृा भन्ने होइनन | यिनीहरुले अरुलाई गुरु थापेर दियो, कलश प्राप्तः गरेका हुन्छन | यिनीहरुले अम्लिसो अदुवा, काहलो, घुड.रिम र सेतो कटुस प्रमुख फुलहरु प्रयोग गर्दछन | ड.) रड.पुकमि / माड.पा जस्को गुरु हुन्ना तयशलाई भुइंफुटृा माड.पा पनि भनिनछ | कोही भने वनझाकरीको चेला हूँ भनी दावा गर्दैछन | यिनीहरुलाई राहाड.मि, सुक्शाड.मि माड.पा पनि भनिनछ | यिनीहरुले बड़ी फूलहरुको प्रयोग गर्दछन | सेहे हुने आत्महरुले जीवतमहरुलाई दुख न दिने विश्वास किरात मुन्धुमको छ |

Contact

Yelambar Hang Kirati Khambu Rai
Sanskritik Sansthan Bagdogra

Behind Kedarnath Primary School
Upper Bagdogra, Dist: Darjeeling
West Bengal 734014

  info@kiratraibagdogra.org
Kirati Mundum

About Us

We work for the preservation and protection of our culture, tradition, language, heritage and customs plus to make our upcoming generation aware of it.

Follow us on Instagram

Like us on Facebook